Energier

En sak jag tycker är fantastiskt är hur energier påverkar ens relation till andra. Är jag glad, tycker om mig själv och tror på mig själv så lockar jag ofta till mig människor som vill ha den här energin. Vissa tar min energi men de flesta ökar min energi bara av att själva vara fyllda av god energi. Det är som att man sänder ut "bra vibrationer". Dessvärre fungerar det likadant med negativ energi, men oftast försvinner de med god energi och istället dras ännu mer negativ energi till en. Det blir istället en ond cirkel. Och den enda som kan bryta dig loss från den är du själv. Du själv måste börja tänka i positiva banor, du måste på något vis lura dig till att vara glad för att inte riskera att fastna i ett negativt mönster. Många gånger kan en annan människa vara ett redskap till att bryta dig loss, men den är bara en hjälp, den kan inte göra dig lycklig. Det är din egen uppgift att göra dig själv lycklig, för det är bara du som vet vad du behöver för att bli lycklig. Ingen annan har ansvar över dig. Detta försöker jag påminna mig själv om. Jag har en tendens att vilja söka efter andras kärlek och ständiga uppmärksamhet när jag är ledsen och har lågt självförtroende, jag märker dock att när jag gör detta så är plötsligt vännen som jag pratade med också ledsen. Det är som att jag tyngt ner hen med all min negativitet, detta upptäcker jag tyvärr inte förrän jag själv börjat må bättre och reagerar starkare mot negativ energi. Jag vill hädanefter bli mer medveten om vad jag gör och inte bara agera på känslor för jag vet att det även krävs en tanke bakom handlingen för att den ska vara rättvis och logisk. Jag ska sluta kräva så mycket energi och uppmärksamhet från andra och istället lita på att jag själv kan ge mig det som jag tror att andra kan. Jag tror att relationen till mina vänner hade blivit bättre då.